O szlaku dziedzictwa

 • Szlak

  Szlak Dziedzictwa Czechowic-Dziedzic obejmuje 15 tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie miasta:
  1. Plac Wolności
  2. Ulica Juliusza Słowackiego
  3. Plac Jana Pawła II
  4. Pomnik Wolności
  5. Ulica Niepodległości
  6. Trzemsza
  7. Czechowice Południowe
  8. Kościół Świętej Katarzyny
  9. Pałac Kotulińskich
  10. Ruiny Zamku Wilczków
  11. Klasztor
  12. Plac Targowy
  13. Lokomotywownia
  14. Kościół NMP Wspomożenia Wiernych
  15. Kolonia Górnicza

  Projekt „Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa i ze środków własnych.
  Loga
 • Trasa

  Na trase dedičstva Čechovíc-Dedíc je 15 informačných tabúľ rozmiestnených na území mesta:
  1. Námestie slobody
  2. Ulica Juliusza Słowackiego
  3. Námestie Jána Pavla II
  4. Pamätník Slobody
  5. Ulica Nezávislosti
  6. Trzemsza
  7. Južné Čechovice
  8. Kostol svätej Kataríny
  9. Palác Kotulinských
  10. Zrúcanina hradu Wilczkow
  11. Kláštor
  12. Trhové námestie
  13. Depo
  14. Kostol PM Pomocnice kresťanov
  15. Banícka kolónia

  Projekt „Slovensko-poľské trasy dedičstva” je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
  Loga
 • Trail

  Czechowice-Dziedzice Heritage Trail includes 15 information boards placed in the area of the city:
  1. Freedom Square
  2. Juliusza Słowackiego Street
  3. John Paul II Square
  4. Freedom Monument
  5. Independence Street
  6. Trzemsza
  7. Southern Czechowice
  8. Saint Catherine Church
  9. Kotulińscy Palace
  10. Ruins of Wilczkowie Castle
  11. Monastery
  12. Market Square
  13. Locomotive depot
  14. Church of BVM Succour to the Faithful
  15. Mining (Miners’ Residential) District

  The “Polish-Slovak heritage trails” project co-financed by the European Regional Development Fund as part of INTERREG V-A Polish-Slovakia 2014-2020 Programme and from the state budget and own funds.
  Loga
Loga
 • Loga
 • Euroregion

PL

Projekt „Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa i ze środków własnych.

SK

Projekt „Slovensko-poľské trasy dedičstva” je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

EN

The “Polish-Slovak heritage trails” project co-financed by the European Regional Development Fund as part of INTERREG V-A Polish-Slovakia 2014-2020 Programme and from the state budget and own funds.